Νέα

Μεταφορικό ισοδύναμο

Άνοιξε από τις 12/03/2019 η πλατφόρμα για όλες τις επιχειρήσεις της νησιωτικής Ελλάδας.

Για όσους δεν γνωρίζουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών όλης της χώρας εκτός Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας, μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα αυτή και να ζητήσουν ένα ποσό των εισιτηρίων που δίνουν πίσω. Επιπλέον, επιχειρήσεις με έδρα κάποιο νησί, μπορούν να ζητήσουν επιστροφή ενός ποσού που σχετίζεται είτε με το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων, είτε με κόστος μετακίνησης επαγγελματικού οχήματος.

Θα πρέπει να εγγραφείτε ως ιδιώτες ή/και ως επιχειρήσεις χρησιμοποιόντας τους κωδικούς TAXIS και ένα ΙΒΑΝ.