Βιβλιοθήκη

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται καταβολή της αμοιβής με εργόσημο

Ο θεσμός του εργοσήμου

Το 2010 εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός του εργοσήμου. Με το εργόσημο επέρχεται σημαντική αλλαγή στον τρόπο αμοιβής και ασφάλισης, σε πρώτη φάση του κατ' οίκον απασχολούμενου προσωπικού, αλλά μεταγενέστερα και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Περισσότερα...