Η ομάδα μας

Λιάγκος Αθανάσιος

Λιάγκος Αθανάσιος

Ιδιοκτήτης

Λογιστής-Φοροτεχνικός Α' Τάξης, Προγραμματιστής Η/Υ

Κολλάρος Νικόλαος

Κολλάρος Νικόλαος

Συνεργάτης

Λογιστής-Φοροτεχνικός Α' Τάξης

Λιάγκου Αγγελική

Λιάγκου Αγγελική

Υπάλληλος

Καταχωρίσεις, μισθοδοσία, γραμματειακή υποστήριξη

Χουλιάρα Δήμητρα

Χουλιάρα Δήμητρα

Υπάλληλος

Καταχωρίσεις, μισθοδοσία, γραμματειακή υποστήριξη