Νέα

Παράταση φορολογικών δηλώσεων έτους 2018

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2018.

Η προθεσμία των φυσικών και νομικών προσώπων είναι μέχρι 29/07/2019, ενώ τα μέλη νομικών προσώπων μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέχρι 16/08/2019.

Οι ημερομηνίες καταβολής του φόρου παραμένουν αμετάβλητες, εκτός από τα νομικά πρόσωπα που ο αριθμός των δόσεων μειώνεται σε 6.