Υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες

Το γραφείο μας μπορεί να σας εξυπηρετήσει σε οποιαδήποτε φορολογική εργασία, υπεύθυνα και ταχύτατα!

  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων εισοδήματος (Ε1, Ε2)
  • Διορθώσεις δηλώσεων ακινήτων (Ε9)
  • Ρυθμίσεις οφειλών ΔΟΥ
  • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας, όταν δενυπάρχουν οφειλές
  • Αιτήσεις κοινωνικού μερίσματος, κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, επιδόματος ενοικίου, επιδόματος τέκνων (Α21)
  • Μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων, δηλώσεις γονικών παροχών
  • Συμβουλές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού
  • Μεταβολές μητρώου